Monday 27 March 2023

NHỮNG SAI LẦM KHI TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

NHỮNG SAI LẦM KHI TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP    Triển khai ERP là một quá trình phức tạp và có thể dẫn đến nhiều sai lầm, dưới đây là những sai lầm phổ biến khi triển khai ERP:

  • Không xác định rõ mục tiêu và kế hoạch triển khai: Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất khi triển khai ERP, điều này dẫn đến việc triển khai không được hiệu quả, chậm chạp và tốn kém.
  • Không đào tạo kỹ thuật viên: Nếu nhân viên không được đào tạo đầy đủ về hệ thống ERP mới, họ sẽ không thể sử dụng và quản lý hệ thống đó hiệu quả. Điều này dẫn đến các vấn đề khó khăn và tốn kém trong quá trình triển khai.
  • Không đáp ứng đủ các yêu cầu của doanh nghiệp: Nếu hệ thống ERP không đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp, nó sẽ không thể giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
  • Không đánh giá hiệu quả triển khai: Điều này ảnh hưởng đến việc các vấn đề có thể không được phát hiện và giải quyết kịp thời, dẫn đến sự cố và thất bại của hệ thống.
  • Không cập nhật và  bảo trì hệ thống: Hệ thống ERP lỗi thời có thể khiến công ty gặp rủi ro với các vấn đề an toàn và tạo ra lỗ hổng trong quy trình kinh doanh.

CÁCH KHẮC PHỤC

  • Xác định rõ mục tiêu và kế hoạch triển khai từ đầu và tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch đó.
  • Cung cấp đào tạo đầy đủ và định kỳ cho nhân viên hệ thống ERP mới, đảm bảo rằng họ đã hiểu và có thể sử dụng hệ thống đó.
  • Thực hiện một quá trình đánh giá và xác định các yêu cầu của doanh nghiệp trước khi triển khai ERP, đảm bảo rằng hệ thống được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu.
  • Thực hiện đánh giá hiệu quả triển khai ERP định kỳ để phát hiện và giải quyết các vấn đề kịp thời.
  • Việc lên kế hoạch bảo trì hệ thống là vô cũng cần thiết và quan trọng. Tiến hành triển khai hệ thống ERP cần nhiều thời gian và rất khó dừng lại khi hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định. Các doanh nghiệp nên lập những chiến lược bảo trì nhằm đảm bảo các nhân viên có thể tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết nhằm duy trì và cải thiện hệ thống đều đặn.

Share:

0 comments:

Post a Comment

Bài viết ngoài

Dịch