Wednesday 21 June 2023

FPT và Coteccons hợp tác tiên phong triển khai ERP

 Vừa qua, FPT và Coteccons đã tạo nên một cột mốc đáng chú ý khi cùng nhau triển khai hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning - Quản trị nguồn lực doanh nghiệp) đột phá. Hợp tác này đã không chỉ mang lại hiệu quả kinh doanh vượt trội mà còn tạo ra chuẩn mực mới cho việc triển khai ERP trong lĩnh vực xây dựng.

Dự án ứng dụng bộ giải pháp chuyên biệt ERP cho ngành xây dựng – bất động sản được FPT IS phát triển trên nền tảng SAP S/4HANA, được triển khai từ tháng 7/2021.Hệ thống quản lý mới này đáp ứng đầy đủ chuỗi giá trị và quy trình nghiệp vụ phức tạp của ngành tổng thầu xây dựng quy mô lớn dựa trên dữ liệu chính xác theo thời gian thực, thay vì cách thức quản lý thủ công trên excel hay các phần mềm riêng lẻ như trước đây. Cụ thể, Coteccons sẽ có một hệ “xương sống” quản trị tiên tiến, chuẩn mực trong ngành xây dựng bao gồm các phân hệ quản lý dự án, tài chính, nguồn vốn, ngân sách, kế toán quản trị, bán hàng, mua sắm, vật tư, Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Từ đó, giúp Coteccons quản lý hiệu quả doanh thu/chi phí trên từng dự án và tổng thể dự án, phân tích và dự báo hiệu quả của các dự án để có các quyết định đầu tư và triển khai tối ưu.

Với sự tiên phong và tạo chuẩn mực mới trong việc triển khai ERP, FPT và Coteccons đã khẳng định vị thế của mình là những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ và xây dựng. Họ đã thể hiện sự sáng tạo, sự cam kết và khả năng đưa ra những giải pháp tiên tiến để cải thiện hiệu quả quản lý và tối ưu hoá hoạt động của các doanh nghiệp.

Trên cơ sở thành công này, hy vọng rằng các công ty trong ngành xây dựng và các ngành công nghiệp khác sẽ nhận ra tầm quan trọng của việc áp dụng ERP và quản lý thông minh để đạt được sự phát triển bền vững và nâng cao cạnh tranh. Bằng cách hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm, chúng ta có thể tạo ra một môi trường kinh doanh thông minh và hiệu quả hơn cho tương lai.


Share:

0 comments:

Post a Comment

Bài viết ngoài

Dịch